[IoT] Bài 6: Demo hệ thống theo dõi, giám sát thông số môi trường

Bài này mình demo qua hệ thống theo dõi, giám sát các thông số môi trường qua esp8266, giao thức http/request kết hợp với hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL và ngôn ngữ lập trình server PHP

Link tham khảo: http://giamsatmoitruong.iot47.com/

Phần cứng sử dụng: Vi điều khiển ATmega8 đọc các giá trị cảm biến rồi gửi sang module esp8266 qua tập lệnh AT

Tải full project tại đây: https://drive.google.com/file/d/1ISnDtKK_gpxuCCoJnssOoFYrnGgRMF0y/view?usp=drive_open

Mô hình hệ thống

 

Từ tác giả:

Nếu có bất kì thắc mắc nào trong bài viết, vui lòng để lại comment dưới mỗi bài ! Mình sẽ không trả lời thắc mắc của các bạn ở facebook hay email !

Giới thiệu Đào Nguyện 62 bài viết
DIY,chế cháo, viết blog chia sẽ kiến thức về lập trình,điện tử - IoT. Rất mong được giao lưu, kết bạn với các bạn cùng đam mê. Địa chỉ Facebook: https://www.facebook.com/nguyendao207

2 bình luận

Để lại bình luận