[Matrix LED] Bài 18: Hiển thị mọi ngôn ngữ trên thế giới với thư viện và tool VNmakeFont

makefont

Thêm thư viện VNmakefont vào code

Chúng ta sẽ sử dụng project đã tạo sẵn ở bài 17, các bạn thêm 2 file VNmakefont.cVNmakefont.h vào thư mục inc và src của project
Download here

Kích hoạt chế độ gõ utf-8 trong KeilC

Tạo font của bạn bằng tool VNmakefont

Download tool exe and source c# here

Nhấn vào nút nhấn chọn font để chọn style font có sẵn trong máy tính

Nếu không sử dụng arduino, hãy bỏ tích Arduino
Điền các chữ cái mà bạn muốn tạo font vào “Bộ mã” và ấn “Xuất font” để phẩn mềm sinh font cho bạn

Bây giờ mở file source VNmakefont.c và copy 3 bảng dữ liệu mà phần mềm đã tạo ra cho bạn

Đồng thời khởi tạo font của bạn với 1 cái tên tùy ý

extern bộ font đó vào file VNmakefont.h

Sử dụng font

Quay trở lại main.c gọi hàm put_String để in font ra màn hình
Ví dụ:

Hello (VietNam and Japan)

Download Full Project KeilC + Cubemx tại đây

 

Từ tác giả:

Nếu có bất kì thắc mắc nào trong bài viết, vui lòng để lại comment dưới mỗi bài ! Mình sẽ không trả lời thắc mắc của các bạn ở facebook hay email !

Nếu trong phần code bạn nhìn thấy nhưng thứ kiểu như &amp; thì đó là lỗi hiển thị, cụ thể 3 kí tự < > & bị biến đổi thành như thế
&amp; là &
&lt;  là <
&gt; là >

Giới thiệu Đào Nguyện 80 bài viết
DIY,chế cháo, viết blog chia sẽ kiến thức về lập trình,điện tử - IoT. Rất mong được giao lưu, kết bạn với các bạn cùng đam mê. Địa chỉ Facebook: https://www.facebook.com/nguyendao207

10 bình luận

Đã đóng bình luận.