Cập nhật firmware từ xa cho esp32 qua ble

ble ota
ble ota

Trong các bài viết trước, mình đã hướng dẫn các bạn các phương pháp cập nhật fimrware cho esp qua webserver, internet. Trong bài này, chúng ta sẽ tiếp tục với phương pháp cập nhật thông qua ble

Trước tiên, hãy tải thư viện ble ota:

Sử dụng

1. Đối với arduino

Các bạn tham khảo ví dụ mẫu trong phần example

2. Đối với esp-idf

Vào sdk config, bật bluetooth

Add thư viện espidf_ble_ota.heasy_ble.h

Phiên bản cho esp-idf mình có suport thêm 1 lớp bọc giúp khởi tạo ble nên việc sử dụng còn dễ dàng hơn

easy_ble là lớp bọc khởi tạo bluetooth giúp bạn nhanh chóng sử dụng thư viện chỉ với 3 dòng khởi tạo. Tuy nhiên bạn sẽ ít có quyền can thiệp vào việc khởi tạo ble hơn

Đăng kí các callback

Dưới dây là các callback trong quá trình ota, bạn có thể sử dụng để biết qua trình ota đang diễn ra như nào ( Ví dụ in % download ra màn hình LCD hoặc thông báo lỗi …)

Không sử dụng lớp bọc easy_ble

Bằng cách sử dụng trực tiếp các api của espidf_ble_ota, bạn có thể toàn quyền khởi tạo ble và sử dụng ble theo ý muốn bạn, tuy nhiên sẽ cần 1 chút kiến thức về ble. Chỉ cần đặt hàm iot47_ble_ota_task vào trong sự kiện ESP_GATTS_WRITE_EVT Ví dụ:

Hàm này là hàm ưu tiên nên hãy đặt nó ở đầu. Nếu nó trả về khác 0 , tức là quá trình OTA đang diễn ra, do vậy bạn chỉ xử lí các tác vụ ble của user nếu hàm này trả về 0 Và để an toàn hơn, hãy đặt iot47_stop_ota(); vào sự kiện ESP_GATTS_DISCONNECT_EVT. Sau khi khởi tạo ble xong, chỉ cần gọi ble_ota_init();

 

Từ tác giả:

Nếu có bất kì thắc mắc nào trong bài viết, vui lòng để lại comment dưới mỗi bài ! Mình sẽ không trả lời thắc mắc của các bạn ở facebook hay email !

Nếu trong phần code bạn nhìn thấy nhưng thứ kiểu như &amp; thì đó là lỗi hiển thị, cụ thể 3 kí tự < > & bị biến đổi thành như thế
&amp; là &
&lt;  là <
&gt; là >

Giới thiệu Đào Nguyện 80 bài viết
DIY,chế cháo, viết blog chia sẽ kiến thức về lập trình,điện tử - IoT. Rất mong được giao lưu, kết bạn với các bạn cùng đam mê. Địa chỉ Facebook: https://www.facebook.com/nguyendao207

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại bình luận