gamma

Hiệu chỉnh Gamma

28 Tháng Mười Hai, 2019 Đào Nguyện 0

Mắt người không phản ứng tuyến tính với cường độ ánh sáng (phi tuyến tính), bạn xuất 1 PWM có giá trị gấp đôi, điện […]